Cantica Collegium Musicum
Martin

Úvod

 

CANTICA COLLEGIUM MUSICUM

 

je spevácky komorný zmiešaný zbor. Založený bol vo februári 1991,

tvorivo nadväzujúc na bohatú hudobnú a umeleckú tradíciu mesta Martin.